Mercedes vom ÷sterreichring - "Mercedes"

Titel:
Sieger Jüngstenklass
e, RCACA
 

blauschimmel, gew. 16. 3. 2001, CS 12355; HD-B; Cat./PRA frei (Optigen B1); BGH-A, BGH 1

V: Ch. Lochdene Time Keeper, orangeschimmel, Optigen A1
(Sorbrook Bucks Fizz, orangeschimmel x Lochdene Celebrity Girl, orangeschimmel)
M: Royal Blue vom Österreichring, blauschimmel
(Ch. Mister Blue van Mondanou, blauschimmel x Ginger Rogers vom Österreichring, blauschimmel)